PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM VŨ
Họ và tên: Phạm Thị Minh.

Ngày sinh: 24/05/1967

Địa chỉ: Cẩm Vũ - Cẩm Giàng - Hải Dương

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ: ĐH Văn
Họ và tên: Nguyễn Thúy Điệp.

Ngày sinh: 09/04/1986

Địa chỉ: Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương

Chức vụ: Văn Thư

Trình độ: TC văn thưHọ và tên: Hà Thị Thu Huyền

Ngày Sinh: 29/10/1977

Địa chỉ: TP Hải Dương

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ: ĐH toán
Họ tên: Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ : Giáo viên - giảng dạy bộ môn Ngữ Văn - Tổ KHXH

Sinh ngày : 19/08/1976

Đ/c : Đức Trạch - Cẩm Định - Cẩm Giàng -Hải Dương

Trình độ: Đại học ngữ văn( cử nhân ngữ văn)


Họ tên: Nguyễn Thị Quy

Chức vụ: Giáo viên - giảng dạy bộ môn Hoá Học - Tổ KHTN

Sinh Ngày : 09/03/1979

Đ/c: Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương.

ĐT: 01699.198.116

Trình độ: Đại Học
Họ và tên: Phạm Thị Loan

Ngày sinh: 23/10/1979

Địa chỉ: Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương

Chức vụ: Giáo Viên

Trình độ: ĐH Văn


Họ Tên: Phan Công Bình

Ngày sinh : 29/06/1984

Đ/c khu 14 - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Chức vụ: Giáo viên 

Trình độ: ĐHSPKT - CNTT
Nguyễn Ngọc Chăm

Giảng dạy : bộ môn Tiếng Anh

Sinh : Ngày 24 tháng 10 năm 1962

Đ/c: Xã Cao An - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

Trình độ: Đại Học SP Ngoại Ngữ Anh